Årsrapport 2019 for FirstFarms A/S

Årsrapport 2019 for FirstFarms A/S

Historisk stærkt regnskab hos FirstFarms A/S

FirstFarms A/S har i 2019 realiseret en vækst på 32 procent i omsætning og et resultat på 29,0 mio. kr. før skat mod 11,5 mio. kr. i 2018.

Årets resultat er blandt andet udtryk for en effektiv produktion i et generelt gunstigt 2019-marked, særlige gunstige markedsvilkår for svinekød samt et vedholdende fokus på omkostninger.

”Resultatet er historisk godt og tilfredsstillende”, siger adm. direktør i FirstFarms Anders H. Nørgaard og fremhæver en anden væsentlig årsag til resultatet:

”2019 blev året, hvor vi høstede effekten af vores ambitiøse vækststrategi. Siden 2016 er vores selskab udvidet med tre nye selskaber med nye produktionsenheder. Dermed er risikospredningen blevet styrket både på geografi og driftsgrene, ligesom det er en stor styrke og sikkerhed, at vores mælk, kød og korn afsættes til lokale fødevarevirksomheder.”

Resume

Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt årsrapporten for 2019.

2019: Omsætning steget med 32 % og EBITDA med 47 %

2020: Forventninger

Som opfølgning på et stærkt 2019, forventer FirstFarms et stabilt 2020 med et EBITDA-resultat i niveauet 80-105 mio. kr. og et EBIT-resultatet i niveauet 30-55 mio. kr.

Vi forventer, at 2020 bliver et indtjeningsmæssigt flot år for svineproduktion i EU som dog kan blive volatilt. For afgrøde- og mælkeproduktionen forventes et stabilt år med uændrede priser på niveau med 2019. Effektiviteten i vores mælkeproduktion forventes forbedret forhold til realiseret i 2019. I 2020 vil vi konsolidere produktionen inden for nuværende forretningsområder.

FirstFarms’ årsrapport kan ses i sin fulde længde i vedhæftede fil/link (95 sider).

Med venlig hilsen
FirstFarms A/S


For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab, der opkøber og driver landbrug i Østeuropa. Vi udvikler de enkelte landbrug til moderne virksomheder, der leverer mælk, kød og korn af bedste kvalitet til de lokale fødevarevirksomheder. FirstFarms bidrager til, og bifalder, udviklingen mod et mere bæredygtigt landbrug.
1 Afrikansk svinepest

2 For at belyse arbejdet med en bæredygtig udvikling benytter vi Nasdaq’s anbefaling til rapportering – ESG-data (Environmental, Social, Governance). Se mere side 14.


Vedhæftede filer