Jyske Bank A/S, ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

Indberetning nr. 7 / 2020

Indberetning og offentliggørelse om aktiebesiddelser hos Jyske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug. For yderligere detaljer henvises til de vedhæftede skemaer. 

Vedhæftede filer