Blue Vision A/S – kompensation for “Heartcare transaktionen”

Dato: 30. juni 2020
Selskabsmeddelelse nr.: 8

Blue Vision A/S – kompensation for “Heartcare transaktionen”

På baggrund af det uventede dårlige resultat i Heartcare ApS for regnskabsåret 2019, har Blue Vision A/S og de primære tidligere ejere indgået aftale om justering af vederlaget udstedt i forbindelse med erhvervelsen af Heartcare ApS, således at de sidstnævnte samlet vederlagsfrit returnerer i alt 1.510.000 B-aktier eller ca. 38 % af den oprindelige købesum.

Blue Vision A/S har accepteret tilbuddet betinget af endelig godkendelse på Blue Vision A/S’ forestående generalforsamling. Det oplyses, at Blue Vision A/S’ ledelse allerede har indhentet opbakning fra en gruppe aktionærer, der samlet set ejer mere end 40 % af den stemmeberettigede kapital i Blue Vision A/S.

Blue Vision A/S’ ledelse vil på et snarligt møde tage stilling til, hvorledes Blue Vision A/S’ beholdning af egne aktier skal håndteres og vil herefter give besked til markedet.

Blue Vision A/S

Bestyrelsen